Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ ́ αριθμ. 8055/14.11.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (20) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2016 και τον Ιανουάριο 2017.
Αναλυτικότερα:
1. Όσον αφορά στην 16η Δεκεμβρίου 2016, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.Η.5)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.F.1)  Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Εurostat» (ESTAT.C.1)

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Κοινοποιήστε: