Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου

Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου

Περίληψη της αρ. πρωτ. 184536/14-11-2023 απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Έχοντας  υπόψη, Τις  διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες […]

Όλο το άρθρο