Υπογραφή Εντάξεων Πράξεων έργων ύδρευσης - Δεσκάτη

1.350.000 ευρώ για τη βελτίωση της πρόσβασης στις σταβλικές εγκαταστάσεις του Δήμου Δεσκάτης – Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση «Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Γρεβενών Α΄φάση – Δήμος Δεσκάτης – Δικαιούχος Π.Ε. Γρεβενών», μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία (Π.Ε. Γρεβενών) και του Δήμου Δεσκάτης.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Γρεβενών), οι Τεχνικές Υπηρεσίες της οποίας θα αναλάβουν και την υλοποίησή του. Το πόσο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 1.350.000€, και κατόπιν της ολοκλήρωσής του θα παραδοθεί στο Δήμο Δεσκάτης.

Με την εκκίνηση του έργου αυτού, το σύνολο της Π.Ε. Γρεβενών μπαίνει σε τροχιά βελτίωσης των οδικών υποδομών από τις οποίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ομαλή λειτουργία και η προοπτικής ανάπτυξης του κτηνοτροφικού κλάδου του Πρωτογενούς Τομέα της περιοχής.

Με αργά και σταθερά βήματα, η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να τηρεί τη δέσμευσή της να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε για τον Πρωτογενή Τομέα του Τόπου να επιλυθούν χρόνια δομικά προβλήματα, και να τεθεί αυτός σε μία σοβαρή αναπτυξιακή – ποιοτικά και ποσοτικά – τροχιά.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Κοινοποιήστε: