ΑμεΑ

Θεώρηση και έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, ανακοινώνει, ότι:

Τα άτομα με αναπηρίες που είναι κάτοχοι Δελτίου Μετακίνησης ΑμεΑ για μειωμένο εισιτήριο (πάσο), σύμφωνα με την Δ24β/ΓΠ οικ. 48112/1116/17-10-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2017 και λήξης η 30η Νοεμβρίου 2017.

Ως ημερομηνία λήξης ισχύος των δελτίων του έτους 2016 ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2017.

Η ανανέωση και η έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο Διοικητήριο <<Κ.Ταλιαδούρη>> στον 2ο όροφο στο γραφείο 415, ή στα κατά τόπους Κ.Ε.Π. και μαζί τους θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του.
  2. Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).
  3. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα Νεφροπαθών κ.λ.π από τις Περιφερειακές Ενότητες, βεβαίωση απογραφής από τα Κ.Ε.Π.
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
  6. Το Δελτίο Μετακίνησης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2462 353 176, Σοϊλεμέζογλου Στυλιανός.

Η Αν. Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Ντίνα Θεολογία

 

Κοινοποιήστε: