Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Συνεργασία Π.Ε. Γρεβενών με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Συνεργασία Π.Ε. Γρεβενών με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Την Τρίτη, 19 Μαΐου 2020, στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών συζητήθηκαν οι πιθανοί τρόποι συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης «Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.», διά του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Ηλία Γιάτσιου.

Επιβεβαιώθηκε η πρόθεση παροχής επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στην υλοποίηση έργων σύνθετων, οριζόντιας στήριξης και πιλοτικού χαρακτήρα, κατ΄εφαρμογή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

Κάθε συνεργασία που προάγει την αποτελεσματικότητα του έργου της Περιφερειακής Αρχής, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα γι’ αυτή.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ

Κοινοποιήστε: