μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 συνολικού ποσού 4.147,34 €.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προτίθεται να προχωρήσει:

Σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 4.147,34 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (CPV 60130000)
Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Τρίτη 09/06/2020 και ώρα 08:00 π.μ.

Ο Aν. Διευθυντής
Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Δημήτριος Ζολώτας

Συνημμένα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Κοινοποιήστε: