Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε εκδήλωση του έργου EPICAH από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Τελικό Διαπεριφερειακό Φόρουμ για την παρουσίαση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του Διαπεριφερειακού Έργου EPICAH «Αποτελεσματικότητα των εργαλείων πολιτικής για τη διασυνοριακή προαγωγή της κληρονομιάς» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE, τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09.00 π.μ.
στην Κοζάνη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Περιοχή ΖΕΠ).

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ακολουθούν η πρόσκληση και το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Πρόσκληση σε εκδήλωση του ΠΤΑ Πρόγραμμα εκδήλωσης του ΠΤΑ
Κοινοποιήστε: