Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Διοικητήριο

Πίνακας κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ1 2021

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Κατόπιν της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία για την πρόσληψη 2 κτηνιάτρων στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και της αξιολόγησής τους, ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των ΠΕ Κτηνιάτρων:

Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ1 2021

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα εδώ: Πίνακας Κατάταξης ΠΕ Κτηνιάτρων ΣΟΧ1 2021

Κοινοποιήστε: