Γεωγραφική αρμοδιότητα

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α’) περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, ο Νομός Γρεβενών αποτελείται από το Δήμο Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά και το Δήμο Δεσκάτης με έδρα τη Δεσκάτη.

Διοικητική Διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Δήμος Γρεβενών & Δήμος Δεσκάτης

Διοικητική Διαίρεση Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, Δήμος Γρεβενών & Δήμος Δεσκάτης

Βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011, ο πληθυσμός του Δήμου Γρεβενών ανέρχεται στους 25.620 κατοίκους, ενώ στο Δήμο Δεσκάτης κατοικούν 5.870 άτομα.

Στοιχεία απογραφής 2011 για τον πληθυσμό της Π.Ε. Γρεβενών, από την ΕΛΣΤΑΤ.

Στοιχεία απογραφής 2011 για τον πληθυσμό της Π.Ε. Γρεβενών, από την ΕΛΣΤΑΤ.