Παράταση πληρωμής μισθωμάτων βοσκήσεων γαιών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Γρεβενών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2056/140051/29-12-2017 ΦΕΚ 4642 Β΄) απόφαση με θέμα «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσεων γαιών)».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του 2016 καθώς και την κατανομή του 2017 καταβάλλονται μέχρι τις  15 Φεβρουαρίου 2018.

Στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στην σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική κατάσταση βεβαίωσης Οφειλής και την αποστέλλει στην αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του νδ 356/1974 « Περί Κώδικος Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη ΔΑΟΚ Γρεβενών στον κ. Γιώργο Καλαμάρα τηλ. 2462353087

Ο Διεuθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Γρεβενών
Νικόλαος Τάκας
Κοινοποιήστε: