Παραχώρηση χρήσης οχήματος

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί σε παραχώρηση χρήσης οχήματος, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ο οποίος αποτελεί μέρος του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Υπηρεσιακών Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ. ώστε να μην περιέλθει σε αχρηστία.

Καλούνται οι δημόσιοι φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ενδεχόμενη παραχώρηση χρήσης του οχήματος.

ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
Α/Α
Αριθμός Κυκλοφορίας
Μάρκα Οχήματος
Είδος οχήματος
Έτος 1ης Αδείας
1
ΚΗΗ 5430
Rover (4×4) Discovery
Επιβατικό
1995

Ο φορέας, στον οποίο θα παραχωρηθεί προς χρήση το όχημα θα αναλάβει με δικά του έξοδα την συντήρηση, τα καύσιμα κίνησης, τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.-Κ.Ε.Κ.), τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια κτλ. αυτού.

Πληροφορίες δίδονται για την κατάσταση του οχήματος από τον κ. Βασιλειάδη Λάζαρο, στο τηλέφωνο 24610 52707.

Κοινοποιήστε: