Ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις των επιφανειακών υδάτων, εδάφους και αέρα

Ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις των επιφανειακών υδάτων, εδάφους και αέρα, στην περιοχή του δυστυχήματος στην εγκατάσταση «ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ», στην Ιτέα Γρεβενών

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις των επιφανειακών υδάτων, εδάφους και αέρα, στην περιοχή του δυστυχήματος στην εγκατάσταση «ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ», στην Ιτέα Γρεβενών

Μετά από αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών, το Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης πραγματοποίησε δειγματοληψία επιφανειακών υδάτων, εδάφους και αέρα, στην περιοχή του δυστυχήματος στην εγκατάσταση «ΕΛ.Τ.ΕΚ. ΕΠΕ», στην Ιτέα Γρεβενών.

Από τις αναλύσεις των εν λόγω δειγμάτων δε διαπιστώθηκε υπέρβαση κανενός επιτρεπόμενου ορίου για τυχόν επικίνδυνες ουσίες, όπως τα όρια αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 172058/2016 (σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/18/ΕΕ, Παραρτήματα I-VI).

Επισημαίνεται, επίσης, πως επειδή η κοντινότερη στο χώρο του ατυχήματος εγκατάσταση υπερβαίνει τα 2 χλμ., αποκλείεται το ενδεχόμενο πολλαπλασιαστικών φαινομένων “domino”, καθώς και ότι δε διαπιστώθηκε καμία ζημιά στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ή άλλους χώρους ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, δίκτυα μεταφοράς ρεύματος ή φυσικού αερίου, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης, κλπ.).

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Κοινοποιήστε: