Λογότυπο για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων για το Κτηματολόγιο

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Νέα παράταση υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995 με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ

1η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

2η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

3η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

4η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

5η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

6η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

7η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

8η σελίδα της απόφασης παράτασης υποβολής δηλώσεων του ν. 2308/1995

Κοινοποιήστε: