Δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιόλαδου για τον Ιανουάριο του 2021

Μέσες τιμές

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιόλαδου για τον Ιανουάριο του 2021.

Δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιολάδου για τον Ιανουάριο του 2021.pdf
Κοινοποιήστε: