ΚΕΘΕΑ – Πολυδύναμο Κέντρο & Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΚΕΘΕΑ – Πολυδύναμο Κέντρο & Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τηλ. 24610 40455 / 6944913907
Ουρανίας 8 – Κοζάνη

A. Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Το Πολυδύναμο Κέντρο αποτελεί μονάδα θεραπευτικής αντιμετώπισης των νόμιμων και παράνομων εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη και εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
• Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και παρέμβασης για την προβληματική χρήση ή την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, τον τζόγο και το διαδίκτυο.
Η επιστημονική ομάδα του Πολυδύναμου Κέντρου αποτελείται από επαγγελματίες ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχίατρο καθώς και από ειδικό θεραπευτή.
Απευθύνεται τόσο σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες γύρω από την εξάρτηση όσο και στις οικογένειες αλλά και σε άλλα μέλη του στενού τους περιβάλλοντος.
• Βασικοί στόχοι:

 • Σταδιακή μείωση της χρήσης με στόχο την πλήρη αποχή
 • Αλλαγή συμπεριφορών που σχετίζονται με την χρήση
 • Αντιμετώπιση κρίσεων
 • Πρόσληψη υποτροπής
 • Παραπομπές σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως θεραπευτικές κοινότητες και μονάδες ψυχικής υγείας, όταν κρίνεται αναγκαίο.
 • Συμβουλευτική οικογένειας
Υπηρεσίες που προσφέρονται:

1. Αξιολόγηση και εκτίμηση αναγκών
2. Συμβουλευτική και κινητοποίηση για έναρξη θεραπείας μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων
3. Βραχεία παρέμβαση και θεραπεία παρακολούθησης

 

ΚΕΘΕΑ - Πολυδύναμο Κέντρο & Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

B. Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων

Η Κινητή Μονάδα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και πραγματοποιεί εξορμήσεις εντός και εκτός αστικού ιστού.
• Οι αποστάσεις, το οδικό δίκτυο και οι τοπικές ιδιαιτερότητες συχνά αποτελούν εμπόδιο για την αξιοποίηση υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης όσων έχουν ανάγκη στις υπηρεσίες.
Στόχος της είναι η προσέγγιση και η βραχεία παρέμβαση σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τύπους νόμιμων και παράνομων εξαρτήσεων (ναρκωτικά, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο) διευκολύνοντας τη διασύνδεσής τους με το Πολυδύναμο Κέντρο Κοζάνης, για έναρξη θεραπείας.
• Ταυτόχρονα, η Κινητή Μονάδα έχει αναλάβει τη δικτύωση με δημόσιους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενημέρωση τους σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των φορέων.
Η επιστημονική ομάδα της Κινητής Μονάδας αποτελείται από επαγγελματίες ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και από ειδικούς θεραπευτές.
Απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες γύρω από την εξάρτηση και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης.
• Δράσεις:

 • Παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε περιοχές εντός και εκτός αστικού ιστού
 • Συνεργασίες με δομές υγείας, κοινωνικής φροντίδας καθώς και άλλες υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα
 • Δράσεις πρόσληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες
 • Διεξαγωγή ατομικών συναντήσεων βραχείας παρέμβασης εκτός αστικού ιστού
 • Παρεμβάσεις συμβουλευτικής και κινητοποίηση ατόμων στο δρόμο (Streetwork)

Η υποστήριξη των ατόμων πραγματοποιείται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς χορήγηση υποκατάστατων, σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρρητο και χωρίς διακρίσεις

Δείτε περισσότερα για τις δράσεις του ΚΕΘΕΑ – Πολυδύναμο Κέντρο & Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη σελίδα του στο Facebook.

Κοινοποιήστε: