Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούνται από τις συχνές διακοπές της ομαλής ηλεκτροδότησης

Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούνται από τις συχνές διακοπές της ομαλής ηλεκτροδότησης

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούνται από τις συχνές διακοπές της ομαλής ηλεκτροδότησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ.

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

και κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε του ΔΕΔΔΗΕ,

 

Με αφορμή την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, και δεδομένων των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, διαπιστώθηκε σε μεγάλο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, μεταξύ άλλων, η διακοπή της ομαλής ηλεκτροδότησης. Σας ενημερώνουμε ότι το φαινόμενο των προβλημάτων στην ομαλή ηλεκτροδότηση περιοχών της Περιφερειακής μας Ενότητας δεν είναι πρωτόγνωρο, και δε συμβαίνει μόνο στην κακοκαιρία και μόνο με τη μορφή της προσωρινής διακοπής, αλλά αρκετά συχνά και εξαιτίας της πτώσης τάσης έχουμε φαινόμενα ζημιών και προβλημάτων, όπως τα ως άνω αναφερθέντα. Επιβεβαιώνω ότι το εν λόγω πρόβλημα προκύπτει συχνά, και συμβαίνει όποτε η ζήτηση ηλεκτρικού ρεύματος αυξάνεται.

Το σύνολο των νοικοκυριών και παραγωγικών μονάδων της Περιφέρειας σε αυτές τις περιοχές (εμπορικές επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, δημόσιες υπηρεσίες, μονάδες πρωτογενούς παραγωγής, εργοστάσια και εργοτάξια των Γρεβενών), εκτός της μεγάλης ταλαιπωρίας που βίωσαν, υπέστησαν και υλικού και οικονομικού χαρακτήρα συνέπειες στα προϊόντα και στις εγκαταστάσεις τους. Επιπλέον, ιδιαίτερα βαριές συνέπειες επήλθαν στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς στο σύνολο σχεδόν των παραγωγικών ζώων (π.χ. αιγοπρόβατα, βοοειδή). Επίσης, έχουν αναφερθεί ζημιές σε συσκευές και σε τρόφιμα, όπως κρέατα, φρούτα, τυροκομικά προϊόντα, κ.ά.

Παράπλευρη – αλλά επίσης σοβαρή – συνέπεια της διακοπής ρεύματος είναι η παρακώλυση του έργου της υγειονομικής περίθαλψης ασθενών κατ’ οίκον, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στη λειτουργία συσκευών, και ιδιαίτερα κινδύνεψαν ασθενείς που υποστηρίζονται από συσκευές οξυγόνου, αναπνευστήρες, και άλλες που σε οικιακό επίπεδο λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα.

Ακόμη, θέτουμε υπόψιν σας το γεγονός πως το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στην Περιφερειακή Ενότητα είναι ήδη μικρότερο από αυτό που αρμόζει στις ανάγκες που πρέπει να καλύψει, και πως ήδη έχει αναλάβει υπέρ το δέον φόρτο εργασίας, δεδομένης της συχνότητας των προβλημάτων, αλλά και της ευρείας γεωγραφικής περιοχής, στην οποία καλείται να δράσει.

Είναι σαφές πως οι παραπάνω καταστάσεις προκαλούν προβλήματα, καθημερινού και βιοτικού επιπέδου, στον ήδη μειωμένο μόνιμο πληθυσμό των χωριών – και όχι μόνο – της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Είναι επίσης σαφές πως οι παραγωγικές δραστηριότητες μικρής (κτηνοτροφικές μονάδες, βιοτεχνίες μεταποίησης, γεωργία) και μεγάλης (εργοστάσια ξυλείας, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες τυροκομικής – γαλακτοκομικής παραγωγής) κλίμακας δε μπορούν να λειτουργήσουν ομαλά, και να συνεχίσουν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα (ακόμη και εξαγώγιμα διεθνώς), ούτε να αναβαθμίσουν το προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην τοπική, αλλά και στην εθνική, οικονομία. Τέλος, είναι σαφές πως προβλήματα ομαλής ηλεκτροδότησης δύνανται να παρακωλύσουν διαρθρωτικά την ανάπτυξη της τουριστικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, τομείς στους οποίους τείνει να στραφεί ολοένα και περισσότερο η Περιφερειακή μας Ενότητα, στο πλαίσιο της μετάβασης της ευρύτερης περιοχής σε ένα νέο, πιο πράσινο και πιο δυναμικό, παραγωγικό μοντέλο.

Έχοντας υπόψιν πως η Περιφέρειά μας οδεύει ολοταχώς προς τη μετάβαση στο ως άνω περιγραφόμενο νέο παραγωγικό μοντέλο, στο οποίο, η Περιφερειακή Αρχή γενικώς, και η Περιφερειακή μας Ενότητα σε επίπεδο ηγεσίας και σώματος ειδικώς, είναι σαφώς προσηλωμένες, και συνυπολογιζόμενης της ενεργειακής μετάβασης, η οποία εξ αντικειμένου επηρεάζει δυσανάλογα όλες τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, και ιδίως την πολυδιεσπαρμένα κατοικημένη και σε μεγάλο βαθμό ορεινή Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, με όρους ευγένειας αλλά συνάμα και δίκαιης απαίτησης, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος και των πολλών συχνών ζημιών, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς συντήρηση ή/και βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, και ακόμη της δημιουργίας υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος, ή και ό,τι άλλο χρειάζεται  προκειμένου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στους καταναλωτές να είναι απρόσκοπτη, σύγχρονη και παραγωγική.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

Αθανάσιος Φωλίνας

Κοινοποιήστε: