Εδαφολογική ανάλυση

Ενημερωτική εκδήλωση για την Παρουσίαση Εδαφολογικών Αναλύσεων

Εκδηλώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Π.Ε. Γρεβενών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση, απευθυνόμενοι σε όλους όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα των εδαφολογικών αναλύσεων, αλλά και σε όλους τους αγρότες των Γρεβενών καθώς και στους αυτοδιοικητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες των δήμων και της περιφέρειας.

Στην ενημέρωση θα παρουσιαστούν οι στόχοι του προγράμματος που εκπονεί η περιφέρεια, οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων και η μελλοντική χρήση του εδαφολογικού χάρτη των Γρεβενών, μέσα από τα σύγχρονα συστήματα της πληροφορικής.

Ένα πρόγραμμα και μια δράση που αγκάλιασαν και αξιοποίησαν οι αγρότες των Γρεβενών από το 2015 μέχρι σήμερα, δεδομένου του έντονου ενδιαφέροντος και των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αναλύσεις εδαφών σε πάνω από 700 δείγματα και φυλλοδιαγνωστική σε πάνω από 100 δείγματα φύλλων. Το τελικό αποτέλεσμα θα καταγραφεί σε εδαφολογικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας που θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο γεωτεχνικό επιστήμονα και αγρότη.

Είναι εξάλλου επιστημονικά παραδεκτό και γνωστό στους αγρότες της περιοχής αλλά και στους γεωπόνους των υπηρεσιών ότι η σύγχρονη γεωργική δραστηριότητα απαιτεί την ακριβή και λεπτομερή γνώση της ποιότητας, της έκτασης και της γεωγραφικής κατανομής των εδαφικών πόρων της κάθε περιοχής, προκειμένου να γίνει πράξη η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, η ορθολογική λίπανση και η αποδοτικότερη χρήση των εδαφών.

Στη κατεύθυνση αυτή προορίζονται και οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που σχεδιάζεται η επόμενη προγραμματική περίοδος και η Νέα Κοινή Αγροτική πολιτική.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 2 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 στη αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου (Δημαρχείο).

Δειγματολήπτης GPS

Κοινοποιήστε: