αμπελουργία

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών αμπελοοινικής περιόδου 2022-2023

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών αμπελοοινικής περιόδου 2022-2023

Δελτίο Τύπου

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Γρεβενών ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση ότι υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν και να οριστικοποιήσουν δήλωση συγκομιδής.

Η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ. ( www.minagric.gr/ ) έως την 15η Δεκεμβρίου 2022.

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν στην αμπελοοινική περίοδο 2022-2023 ισχύουν τα εξής:

α. Οι αμπελουργοί, που δεν είναι μέλη συνεταιριστικών οινοποιείων, και επιθυμούν να παράξουν οίνο, για ποσότητες παραγόμενου οίνου που ξεπερνούν τα 10 εκατόλιτρα και για περιπτώσεις εμπορίας, θα πρέπει να είναι οινοποιοί, να υποβάλλουν επιπλέον δήλωση παραγωγής και να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την παραγωγή και εμπορία οίνου. Στην περίπτωση αυτή, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» συμπληρώνεται η ένδειξη «ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΛΟΥΝΤΑ».

β. Στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ», δύνανται να συμπληρώνουν την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» μόνο οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών.

γ. Όλοι οι αμπελουργοί που επιθυμούν να οδηγήσουν συγκεκριμένη ποσότητα σταφυλιών για απόσταξη, θα πρέπει να υποβάλλουν Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής συμπληρώνοντας στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ». Εν συνεχεία, με την οριστικοποιημένη δήλωση συγκομιδής, θ’ απευθύνονται απευθείας, στ’ αρμόδια τελωνεία της περιοχής τους.

Οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής για όλα τα αγροτεμάχια, ακόμη και αν είχαν μηδενική παραγωγή. Τα αμπελοτεμάχια για τα οποία δεν έχει υποβληθεί δήλωση συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων που προβλέπονται (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, χορήγηση δικαιωμάτων κλπ.). Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση συγκομιδής προκύπτουν κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 5 της απόφασης 2454/235853/20-9-2019 (ΦΕΚ 3645/Β/01-10-2019) και την τροποποίηση αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Γρεβενών. Τηλ. 2462353077 & 2462353073.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποιήστε: