Δελτίο τιμών

Δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών (2/10-8/10/2020)

Ανακοινώσεις Δελτία Πιστοποίησης Μέσων Τιμών Π.Ε. Γρεβενών Ενημέρωση Πολιτών

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώθηκε το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το διάστημα 2 ως 8 Οκτωβρίου 2020 (2/10-8/10/2020).

Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη (ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής: (Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)

fishes_ 02-10-2020_08-10-2020
Κοινοποιήστε: