Δελτίο τιμών

Δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών (23-29/10/2020)

Ανακοινώσεις Δελτία Πιστοποίησης Μέσων Τιμών Π.Ε. Γρεβενών Ενημέρωση Πολιτών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα 23 Οκτωβρίου ως 29 Οκτωβρίου 2020 (23-29/10/2020)

Οι διαμορφωθείσες μέσες λιανικές τιμές στα παρακάτω αναγραφόμενα είδη
(ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ) που προσφέρονται στις προμήθειες του Δημοσίου, Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων και Ν.Π.Δ.Δ. χωροταξικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Γρεβενών έχουν ως εξής:
(Οι αναφερόμενες Λιανικές Τιμές εμπεριέχουν και το Φ.Π.Α.)

fish_23-10-2020

 

Κοινοποιήστε: