Επιβολή προστίμου

Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στην εταιρία «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡ. 122926/26-07-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ στην εταιρεία «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» σύμφωνα με  τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 και της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ  2983/Β΄/30-08-2017).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Έχοντας υπόψη,

–  Τις  διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και

– Τις διατάξεις της αρ. 91354/2017 (ΦΕΚ  2983/Β΄/ 30-08-2017) Απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» όπως ισχύει,

επιβάλλει, στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε.» – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (SUPER MARKET ΚΡΗΤΙΚΟΣ), που εδρεύει στην Κυψέλη Αίγινας, συνολικό διοικητικό πρόστιμο έξη χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €),  σύμφωνα με το άρθρο 78 (παρ. 9 Α –  υποπ. i) του Κεφ. 8 της Υ.Α. 91354/2017 (ΦΕΚ 2090/Β΄/31.07.2014), «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», για δύο παραβάσεις των διατάξεων της προαναφερόμενης Υ.Α. και συγκεκριμένα του άρθρου 78 (παρ. 2) του Κεφ. 8, καθώς και των διατάξεων του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α΄/08.08.2013),

διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 15/07/2019 στο κατάστημα (SUPER MARKET)  της εταιρίας που βρίσκεται στα Γρεβενά – Μακεδονομάχων 9 (Υποκ/μα:920-Μακεδονομάχων)  βρέθηκαν να διατίθενται  προς πώληση  οι παρακάτω επώνυμες (ιδιωτικής ετικέτας) κλειστές συσκευασίες νωπού κοτόπουλου:

1-  Νωπό κοτόπουλο «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ» -30% έκπτωση και

2-  Ολόκληρο νωπό κοτόπουλο «ΜΙΜΙΚΟΣ»  35% ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ,

οι οποίες ενώ έφεραν επί της συσκευασίας τους μείωση τιμής (ποσοστό έκπτωσης), στις αντίστοιχες πινακίδες λιανικής πώλησης που βρίσκονταν στο σημείο πώλησης του καταστήματος η αρχική και η τελική προωθητική τιμή (μετά την έκπτωση) ανά μονάδα μέτρησης / kgr,  ήταν ίδιες και το οικονομικό όφελος του καταναλωτή δεν ήταν εμφανές και δεν απεικονίζονταν στις σχετικές πινακίδες λιανικής πώλησης.

Η παρούσα περίληψη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 (παρ. 2) του Ν. 4177/2013, αναρτάται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοσή της Απόφασης στον διαδικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (www.grevena.gov.gr).

Κοινοποιήστε: