Βελτίωση αθλητικών υποδομών (προμήθεια εξοπλισμού)

135.000€ από την ΠΔΜ για τη βελτίωση αθλητικών υποδομών (Προμήθεια Εξοπλισμού)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη 01/11/2022, οι όροι της Αναλυτικής Διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Βελτίωση αθλητικών υποδομών της Π.Ε. Γρεβενών (Προμήθεια Εξοπλισμού)». Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών άθλησης παιδιών και ενηλίκων στα Γρεβενά και τη Δεσκάτη, και την προαγωγή του Αθλητισμού υψηλού επιπέδου, που τόσο έχει προσφέρει χαρά στα Γρεβενά τελευταία, με τις αλλεπάλληλες διακρίσεις συντοπιτών μας σε κάθε επίπεδο.

Η ανάγκη για παραγωγή υψηλού επιπέδου αθλητισμού, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, επιτάσσει τη συνεχή εξέλιξη και εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και των οργάνων χρήσης. Υλικά και όργανα ήδη εγκατεστημένα στους χώρους άθλησης της Π.Ε. Γρεβενών είναι πεπαλαιωμένα και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν καταστεί μη λειτουργικά, ενώ ο απαραίτητος εξοπλισμός για την ανάπτυξη αθλημάτων που εκπροσωπούνται συλλογικά στον τόπο μας εκλείπει. Σύλλογοι και αθλητικές οργανώσεις, με τις αδυναμίες που εμφανίζουν από περικοπές των προϋπολογισμών τους, βασίζονται στη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να συνέλθουν και δημιουργικά να εμφυσήσουν τα Ιδεώδη του Αθλητισμού στις νέες γενιές.

Σκοπός της Σύμβασης είναι η βελτίωση των αθλητικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Στόχοι της Σύμβασης είναι η στήριξη του έργου των αθλητικών συλλόγων και οργανώσεων του τόπου, και η υποβοήθηση της διάδοσης και ανάπτυξης του αθλητισμού στην περιοχή.

Οι τόποι παράδοσης/τοποθέτησης/εγκατάστασης των ειδών της προμήθειας είναι:

ΓΡΕΒΕΝΑ

  • Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Γρεβενών,
  • Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (ΔΚΓ) Γρεβενών,
  • Δημοτικό Κλειστό Κολυμβητήριο (ΔΚΓ) Γρεβενών,
  • Γήπεδα Αντισφαίρισης Δήμου Γρεβενών.

ΔΕΣΚΑΤΗ

  • Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο (ΔΚΓ) Δεσκάτης.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 109.000,00€ (συν Φ.Π.Α. 24%, δηλαδή συνολικά στο ποσό των 135.160,00€). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Π.Ε. Γρεβενών. Η δαπάνη για βαρύνει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Π.Ε. Γρεβενών, με σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, όπως αυτή θα αναρτηθεί προσεχώς.

Η Περιφερειακή Αρχή, και προσωπικά ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών, κ. Φωλίνας Αθανάσιος, στηρίζουν εμπράκτως την προαγωγή του Αθλητισμού στον Τόπο μας, και συνεχίζουν το έργο της βελτίωσης των αθλητικών υποδομών της Περιφερειακής Ενότητάς μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Κοινοποιήστε: