Εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών

Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) Α.Ε. εξέδωσε δύο (2) Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρώτη αφορά την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών και η δεύτερη την εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών / Τμήμα Βοηθών Επιβλεπόντων- Επιμετρητών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα της Εταιρίας. Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΤΣΙΟΣ

» Διαβάστε περισσότερα