Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπόνηση της Μελέτης με τίτλο : “Μελέτη Βελτίωσης του Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Ταξιάρχη της Π.Ε. Γρεβενών”

Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ: α/α  195652), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.822,69€ (με Φ.Π.Α. 24%) στις κατηγορίες μελετών, ως εξής: στην κατηγορία μελέτης (9), πτυχία τάξεως Β΄ και άνω στην […]

» Διαβάστε περισσότερα