Διοικητήριο Π.Ε. Γρεβενών

Ευχαριστήρια Επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών

Ευχαριστήρια επιστολή από το προσωπικό του Εργαστηρίου Εφαρμογών και Μελέτης του Πεδίου Βαρύτητας (GravLab) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. προς τον Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, κ. Γιάννη Γιάτσιο.

Όλο το άρθρο