Μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών (15-21/01/2021)

Μέσες τιμές

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές οπωροκηπευτικών από τις 15 ως στις 21 Ιανουαρίου 2021 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (15-21/01/2021) Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποιημένων τιμών οπωροκηπευτικών κατά το χρονικό διάστημα 15 ως 21 Ιανουαρίου 2021. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών (15-21/01/2021)

Μέσες τιμές

Πώς διαμορφώνονται οι μέσες λιανικές τιμές νωπών ψαριών από τις 15 ως στις 21 Ιανουαρίου 2021 στα σημεία πώλησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών (15-21/01/2021) Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποιημένων τιμών νωπών ψαριών κατά το χρονικό διάστημα 15 ως 21 Ιανουαρίου 2021. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών οπωροκηπευτικών (8-14/1/2021)

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών δημοσιοποιείται το δελτίο πιστοποίησης τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα 8 ως 14 Ιανουαρίου 2021 (8-14/1/2021). Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών νωπών ψαριών (8-14/1/2021)

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών δημοσιοποιείται το δελτίο πιστοποίησης τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα 8 ως 14 Ιανουαρίου 2021 (8-14/1/2021). Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών νωπών ψαριών (1-7/1/2021)

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο τιμών νωπών ψαριών για το χρονικό διάστημα 1 ως 7 Ιανουαρίου 2021 (1-7/1/2021).   Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο τιμών οπωροκηπευτικών (1-7/1/2021)

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο τιμών οπωροκηπευτικών για το χρονικό διάστημα 1 ως 7 Ιανουαρίου 2021 (1-7/1/2021). Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων – Δεκέμβριος 2020

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το μηνιαίο δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων για τον Δεκέμβριο του 2020. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πιστοποίησης τιμών κρεάτων και πουλερικών για τον Δεκέμβριο του 2020

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κρεάτων και πουλερικών για τον Δεκέμβριο του 2020.   Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιόλαδου για τον Δεκέμβριο του 2020

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών ελαιόλαδου για τον Δεκέμβριο του 2020. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων για τον Δεκέμβριο του 2020

Δελτίο τιμών

Από το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνεται το δελτίο πιστοποίησης τιμών κατεψυγμένων ειδών για τον Δεκέμβριο του 2020. Κοινοποιήστε:

» Διαβάστε περισσότερα
1 2 3 12