Αρχαιολογικές έρευνες στα Γρεβενά

Δωρεάν
30 Μαρτίου | 19:00 - 21:00
Κέντρο Πολιτισμού, Γρεβενά, 51100

Αρχαιολογικές έρευνες στα Γρεβενά