Τηλεφωνικός Κατάλογος Αστυνομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Ευαγγελιστρίας 34, ΤΚ 511 00 Γρεβενά)

Τηλεφωνικό Κέντρο :24620 87880 , Fax: 24620 87885

Διευθυντής: 24620 22508,87850

Υποδιευθυντής:24620 87852

Υπασπιστής :24620 22066 , 2462087867
– Fax:24620 85508


Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων

– Προϊστάμενος:24620 87864
– Προσωπικό:24620 87868
– Φαχ:24620 87891

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :24620 87881,28771
– Γραφείο Εγκ.Ερευνών-προσωπικό:24620 87887-8

Κέντρο Άμεσης Δράσης-Τηλεφωνικό Κέντρο
Αξιωμ.Υπηρεσίας :24620 87867,22066
Κέντρο R/T:24620 87880, 22100
Fax : 24620 87885

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α Γρεβενών (Μητροπόλεως 4, 51100):24620 80319, 85508

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Γρεβενών (Μητροπόλεως 4, 51100):24620 85447

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Ευαγγελιστρίας 34, ΤΚ 511 00 Γρεβενά)
– Διοικητής: 24620 87851,-Fax:24620 80318
– Υποδιοικητής:24620 87890

– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 87894
– Γραφείο Προανακρίσεων:24620 87892
– Γραμματεία:24620 87877

– Δακτυλογράφος:24620 87899

– Αρχείο:24620 87897

– Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου:24620 87896
– Γραφείο Ο.Π.Κ.Ε:24620 87893
Fax: 24620 80318
Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Γρεβενών (Μητροπόλεως 4, 51100)

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Ευαγγελιστρίας 34, ΤΚ 511 00 Γρεβενά)
– Διοικητής: 24620 22507,24620 87858
– Υποδιοικητής:24620 87879

– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 87859,80319
– Γραφείο Αξιωματικών:24620 87895
– Γραμματεία:24620 87850

– Δακτυλογράφος:24620 87869

– Αρχείο:24620 87857

– Γραφείο Ταυτοτήτων:24620 87878
Fax.Εσωτερικό: 24620 87879
– Γραφείο Αλλοδαπών:24620 87853

Fax:24620 22507 ,Fax.Εσωτερικό: 24620 87879

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
(Ευαγγελιστρίας 34, ΤΚ 511 00 Γρεβενά)
– Διοικητής:24620 87860Φαχ:24620 80320
– Υποδιοικητής:24620 87865

– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 22941,87862
– Γραμματεία:24620 87861, 24620 87863

– Δακτυλογράφος – Αρχείο:24620 87863

– Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων:24620 87866

Fax:24620 80320

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(512 00)
– Διοικητής:24620 31443
– Γραμματεία:24620 31111
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 31111

Fax:24620 31443

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ
(510 31)
– Διοικητής: 24620 75252
– Γραμματεία: 24620 75252
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 75252
Fax:24620 75202

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ
(510 32)
– Διοικητής:24620 81357
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 81357
Fax:24620 81357

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
(512 00)
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 32940-1
– Γραμματεία: 24620 32940
Fax:24620 32941

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΝΕΡΙΟΥ
(510 32)
– Διοικητής:24620 22155
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24620 22366
Fax:24620 22155

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΕΑΣ
– Διοικητής:24620 86285
– Γραμματεία:24620 86284
Fax:24620 86285

ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ)(Μ.Αλεξάνδρου 83, 511 00)

– Τηλεφωνικό Κέντρο : 24620 23333,
– Διοικητής:24620 23133, 2462080863

– Υποδιοικητής:2462084744
– Γραφείο Σπουδών:24620 23133
– Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών:24620 84744
– Γραφείο Διαχείρισης:24620 84744
– Εκπαιδευτικό Τμήμα:24620 80863
– Fax:24620 84744

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
Τηλεφωνικό Κέντρο : 24670 21510 , Fax:24670 83614

Διευθυντής: 24670 83214 , 24670 21537, Fax:24670 83614

Υπασπιστής: 24670 83216, 24670 21536, Fax:24670 21542

Α΄Υποδιευθυντής:24670 21541, 24670 83812

Β΄Υποδιευθυντής:24670 83310 ,24670 2153

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος : 24670 83543,24670 21512
Fax: 24670 83543

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :24670 21553-4,83390
– Εξερευνητές:24670 21553-4
– Δακτυλοσκοπήσεις:24670 21558

Γραφείο Εκπαίδευσης:24670 21538,24670 21561

Ομάδα Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας Ο.Π.Κ.Ε:24670 21534
Ομάδα Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.):24670 21545, 24670 81240
Γραφείο Αγροφυλακής:24670 21512,83739

Κέντρο Άμεσης Δράσης-Τηλεφωνικό Κέντρο
Αξιωμ.Υπηρεσίας – Κέντρο R/T:24670 22100 , 24670 21510

Fax : 24670 83614, 24670 21566

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α : 24670 21546

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Καστοριάς (Γράμμου 25, 52100):24670 81240,21545

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διευθυντής : 24670 83616 , 24670 21519
– Υποδιευθυντής:24670 21544
– Γραφείο Αξιωματικών:24670 21543

– Αξιωματικός Υπηρεσίας : 24670 21520, 24670 21522, 24670 83322
– Γραμματεία:24670 21520, 24670 83322
– Θέματα Δημόσιας – Κρατικής Ασφάλειας:24670 21544
– Γραφείο Αλλοδαπών:24670 21524,24670 21550
– Αρχείο:24670 21524
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24670 21514,Fax: 24670 21514
Φαχ:24670 83322

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διοικητής:24670 83748 ,24670 21552
– Αξ/κός Υπηρεσίας-Γραμματεία: 24670 21557
– Γραφείο Αξιωματικών -Προανακρίσεις:24670 21551
– Δακτυλογράφος -Αρχείο:24670 21556
Fax:24670 83748

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)
– Διοικητής: 24670 21516, 83422
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 21521
– Γραμματεία:24670 21555
– Γραφείο Αξιωματικών:24670 21517
– Δημόσιος Κατήγορος:24670 21515
– Αρχείο:24670 21518

Fax:24670 83422

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
(Γράμμου 25, Καστοριά 521 00)

– Διοικητής:24670 83500 , 21547
– Αξ/κός Υπηρεσίας-Γραμματεία: 24670 21523
– Γραφείο Αξιωματικών -Προανακρίσεις:24670 21548, 21549
– Γραφείο Εκδοσης Αδειών Μοτ-των:24670 21513
– Δακτυλογράφος -Αρχείο:24670 21559

Fax:24670 83500, 24670 83748

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
(ΠΛ.Βογιατζάκη, Τ.Κ. 522 00)
– Διοικητής:24670 42222
– Αξ/κός Υπηρεσίας:24670 42211
– Γραμματεία:24670 42211
– Γραφείο Αλλοδαπών-Ταυτοτήτων:24670 41337
Fax:24670 42235

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
(Νεστόριο, ΤΚ 520 51)
– Διοικητής:24670 31205
– Αξ/κός Υπηρεσίας:24670 31218
Fax:24670 31218

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
(Μεσοποταμία, Τ.Κ. 520 50)
– Διοικητής:24670 61142
– Γραμματεία:24670 61201, 24670 61138
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 61743
Fax:24670 61142

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΟΡΕΣΤΕΙΩΝ
(Ν.Οικισμός Κορεστείων 520 55)
– Διοικητής:24670 83403
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 83657
Fax:24670 83403

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
(Νεστόριο, 520 51)
– Διοικητής:24670 31059
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 31061

Fax:24670 31061

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ
(Επταχώρι, 500 07)
– Διοικητής:24670 82700
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24670 81857

Fax:24670 81857

ΓΕΝ.ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Τσόντζα 2, Κοζάνη 501 00)
Τηλεφωνικό Κέντρο:24610 49860
Fax: 24610 49861, 24610 25288

Γενικός Αστυν. Διευθυντής :24610-49888, 24630

Υπασπιστής: 24610-49889

Fax: 24610-28366

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
Προϊστάμενος :24610 54450
– Γραμματεία:24610 54451
– Εργαστήρια:24610 54452
Fax:24610 49441

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Τσόντζα 2, Κοζάνη 501 00)

Διευθυντής 24610 22000 , 49862

Υπασπιστής 24610 22001, 49863, 24610 49880

Α΄Υποδιευθυντής:24610 21038, 24610 49861

Β΄Υποδιευθυντής:24610 49865


Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος Έκδοσης Διαβατηρίων :24610 26220,49883

– Fax: 24610 25288 ,24610 24976

Κέντρο Άμεσης Δράσης R/T (100)-Διαβιβάσεις Τηλεφωνικό Κέντρο
Τηλεφωνικό Κέντρο:24610 49860, *100*,
Fax: 24610 49861, 24610 25288

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α Κοζάνης (Ν. Τσόντζα 2, 50100):24610 37777, 25288 , 22193,

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Κοζάνης (Ακρίτα 4, 50100):26410 37777

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Δυτ. Μακεδονίας (Αριστοφάνους 1, 50100):24610 24411, 24131

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Αριστοφάνους 1, 501 00, Κοζάνη)
– Διοικητής :24610 24411, 54425,Fax:24610 24411
– Υποδιοικητής:24610 54426

– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 24066, 54420
– Βοηθός Αξιωμ/κού Υπηρεσίας:2461054457

– Γραμματεία:24610 54421
,Fax:24610 54424
– Δακτυλογράφος:24610 54422

– Αρχείο :24610 54423

– Θέματα Αγορανομίας -Επιδόσεις:24610 54427

– Γραφείο Προανακρίσεων -Βαθμοφόροι:24610 54428

– Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου:24610 54429

– Φρουρά Πύλης:24610 54456
– Κρατητήρια:24610 54454

Fax:24610 54424

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Αριστοφάνους 1, 501 00, Κοζάνη)
– Διοικητής:24610 23454,54435
– Υποδιοικητής:24610 54436
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 24955, 54430
– Γραμματεία:24610 54431
– Δακτυλογράφος:24610 54432
– Αρχείο:24610 54433
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24610 54437
– Γραφείο Αλλοδαπών:24610 54438-9
Fax.Εσωτερικό:24610 54434

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
(Αριστοφάνους 1, 501 00, Κοζάνη)
– Διοικητής:24610 23342,54445
– Υποδιοικητής:24610 23142, 54446

– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24610 23142, 54440
– Γραμματεία:24610 54441

– Δακτυλογράφοι:24610 54442

– Αρχείο:24610 54443

– Γραφείο αδειών Μοτ-των- Παραβάσεων:24610 54447

– Γραφείο Φωτογραφικού RADAR:24610 54448-9

Fax.Εσωτερικό:24610 54444, 24610 23342

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
(Ελ.Βενιζέλου 8, Τ.Κ. 500 01)

– Διοικητής:24680 22219
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24680 22100
– Γραμματεία: 24680 22100

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΩΝ
(117 Εθνομαρτύρων 60, Τ.Κ. 505 00)
– Διοικητής:24640 21492
– Αξ/κός Υπηρεσίας κ΄Fax: 24640 23333

Fax:24640 23083

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
(503 00)

– Διοικητής:24650 21208
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24650 21111
– Γραμματεία: 24650 21111
Fax.Εσωτερικό:24610 49871

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ
(1ο χ.λ.μ. ΕΟ Σερβίων-Λάρισας, Τ.Κ.505 00)

– Διοικητής:24640 23863
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24640 23083
Fax: 24640 23083

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ
(Τσοτίλι 502 02)
– Διοικητής: 24680 32846
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24640 32666
,Fax.Εσωτερικό:24680 32666,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)

Τηλελεφωνικό Κέντρο:24630 55410,Fax: 24630 21111

Διευθυντής 24630 55412, Fax:24630 22214,
Fax.Εσωτερικό: 24630 21111,
Γραμματεία:24630 55413
Αρχείο :24630 55414
Δακτυλογράφος:24630 55415
Λέσχη:24630 55447
Κέντρο R/T :24630 22100,55410 Fax:24630 21111 ,
Φρουρά καταστήματος:24630 55448

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 24777, 55416
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55422, 23333
– Γραμματεία:24630 55417
– Δακτυλογράφοι :24630 55418
– Αρχείο:24630 55419
– Δημόσιος Κατήγορος:24630 55420
– Θέματα Αγορανομίας:24630 55421
– Γραφείο Επιδόσεων:24630 55446
– Fax:2463024777

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 23990, 55423
– Γραφείο Αξιωματικών:24630 55424
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55427
– Γραμματεία:24630 55425
– Δακτυλογράφοι – Αρχείο:24630 55426
– Γραφείο Προανακρίσεων:24630 55445
– Γραφείο Ταυτοτήτων:24630 55428
– Γραφείο Αλλοδαπών:24630 55429
– Fax:24630 23990
Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προϊστάμενος :2463055443
– Γραφείο Εξερευνητών:24630 55444

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(Τραπεζούντος 2, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 55430, 54547
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55434
– Fax:24630 54547
– Γραμματεία:24630 55431
– Δακτυλογράφοι – Αρχείο:24630 55432
– Γραφείο Προανακρίσεων:24630 55435-6
– Γραφείο Αδειών Μοτ-των:24630 55433

– Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης:24630 55437-8

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
(Τραπεζούντος 57, Πτολεμαΐδα 502 00)
– Διοικητής:24630 53868, 24630 55439
– Υποδιοικητής:24630 55440
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 24630 55411
– Γραφείο Αξιωματικών:24630 55440
– Γραμματεία:24630 55441-2
– Αρχείο:24630 55442
– Γραφείο Επιχειρήσεων :24630 55440,
– Fax:24630 53868, 24630 55439

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)

Τηλεφωνικό Κέντρο : 23850 22100, 23850 44200
Fax: 23850 22201

Διευθυντής: 23850 44211 ,23850 45690Fax:23850 22201

Υπασπιστής: 23850 44210

Α΄Υποδιευθυντής:23850 44201

Β΄Υποδιευθυντής: 23850 44202

Γ΄Υποδιευθυντής: 23850 44203

Γραφείο Έκδοσης Διαβατηρίων
– Προιστάμενος :23850 44217
Fax:23850 44216

Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών
– Προιστάμενος :23850 44209

Κέντρο Άμεσης Δράσης -Τηλεφωνικό Κέντρο
Αξιωμ.Υπηρεσίας – Κέντρο R/T : 23850 44200, 22100,
Fax : 23850 22201
Τηλεφωνικό Κέντρο : 23850 22100, 23850 44200
Fax: 23850 22201

Ένωση Αστυν. Υπαλλήλων Φλώρινας (Ιωάννη Τρύπη 1, 53100):23850 44238, 29190

Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α Φλώρινας (Ιωάννη Τρύπη 1, 53100):23850 23083

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
– Διοικητής: 23850 44231, Fax: 23850 23083
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 44230,
– Γραμματεία:23850 44232,
– Αρχείο: 23850 44233
– Δημόσιος Κατήγορος:23850 44234
Fax.Εσωτερικό: 23850 44231,23850 23083

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
– Διοικητής κ΄φαχ: 23850 44222, ,Fax: 23850 44223
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 44221
– Γραμματεία:23850 44220,44224
– Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας:23850 44225
– Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας:23850 44226, 44229
– Γραφείο Αλλοδαπών: 23850 44229
– Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών:23850 44228
– Γραφείο Ταυτοτήτων: 23850 44227,Fax.:23850 44227, 2385029502

– Fax:23850 28529
, 23850 44223

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(Ιωάννου Τρύπη 1, Φλώρινα 531 00)
– Διοικητής: 23850 22111, 44241,,fax: 23850 22111
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 44244,
– Γραμματεία:23850 44240, 44242,
– Αρχείο: 23850 44242,
– Γραφείο Έκδοσης Αδειών Μοτ-των:23850 44243 ,
– Fax:23850 28529

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
(530 77)
– Διοικητής: 23850 51202,
– Γραμματεία:23850 51203
– Αξ/κός Υπηρεσίας : 23850 51203
Fax: 23850 51203

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
(532 00)
– Διοικητής: 23860 22333
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23860 22222 ,
– Γραμματεία:23850 23121
Fax: 23860 22333

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΒΕΥΗΣ
(530 74)
– Διοικητής:23850 81201
– Γραμματεία: 23850 81223
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 81223
Fax: 23850 81223

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
(531 00)
– Διοικητής: 23850 92940
– Γραμματεία: 2385092207
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 92207
Fax:23850 92207

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
(531 76)
– Διοικητής κ΄Fax:23850 45894,46020
– Γραμματεία: 23850 45809
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 45809
– Fax:23850 45894

ΑΣΤΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΗΣ
(531 00)
– Διοικητής κ΄Fax:23850 45562
– Γραμματεία: 23850 45557
– Αξ/κός Υπηρεσίας: 23850 45557
– Fax:23850 45562

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΕΤΟΥ
(53075)
– Διοικητής:23860 41651
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23860 41652
– Fax:2386041651

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
– Διοικητής:23850 92754
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23850 92494, 92424
– Fax:23850 92424

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ
– Διοικητής:23850 46748
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23850 48418-9
– Fax:23850 46748

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
(Πύλη Φλώρινας, Τ.Κ. 530 77)
– Διοικητής:23850 46404
– Αξιωματικός Υπηρεσίας:23850 46414
– Fax:23850 46404