Αναπτυξιακές Εταιρίες Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 • ΑΝΚΟ, Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Φον Καραγιάννη 1-3, 50100 Κοζάνη
  • Ιστοσελίδα: www.anko.gr
  • E-mail: anko@anko.gr
  • Αρ. Τηλ.: +30 24610-24022
  • Αρ. Φαξ: +30 24610-38628
 • ΑΝΚΑΣ, Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Γράμου 62, 52100 Καστοριά
  • Ιστοσελίδα: www.ankas.gr
  • E-mail: ankas@ankas.gr
  • Αρ. Τηλ.: +30 2467083441- 83442
  • Αρ. Φαξ: +30 2467021349
 • ΑΝΦΛΩ, Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε.
  • Διεύθυνση: Στεφάνου Δραγούμη 26, 53100 Φλώρινα
  • Ιστοσελίδα:www.anflo.gr
  • E-mail: anflo@anflo.gr
  • Αρ. Τηλ.: +30 23850 45745
  • Αρ. Φαξ: +30 23850 46671